INNOVÁCIÓ: LENDÜLET A FEJLŐDÉSBEN

 

 

 

 


 

         
           
           
   


ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK
 

SOKSZÖGMEGMUNKÁLÁS

A MICRO EUROPE Kft. a Gellért - féle sokszögmegmunkálás szabadalom felhasználásával fejlesztette ki és gyártja termékeinek nagy részét. A fejlesztés eredményeként létrejött termékek gyártásához szükséges sokszögmegmunkáló berendezések fejlesztését cégünk elődje, az INTECO kft. végezte.

Az ismert eljárásoktól gazdaságosabban és egyszerűbben képes a poligon (sokszög) profilok megmunkálására a magyar szabadalmak alapján kifejlesztett FORTU – FORSA gépcsalád.
Az alapszabadalom szerint két forgó mozgás és egy egyenes vonalú mozgás eredményeként generálódik a sokszögprofilú felületrendszer. A bolygó mozgást két egymásba csapágyazott excenter hüvely, míg az egyenes vonalú mozgást az előtolás adja.

Klikk

Játék a lehetőségekkel

Amennyiben az excenterek a megmunkáló gépek főorsó rendszerébe kerülnek beépítésre, a bolygó mozgást a munkadarab, az előtolást a szerszám végzi.
A másik esetben a szerszámbefogó helyére illesztett adapter foglalja magába az excentereket így a munkadarab forgó mozgását a főorsó, a másik forgó mozgást és az előtoló mozgást a szerszám végzi.
A FORTU – FORSA berendezésekben generált profilok 1 – 20 szögszámú homorú, egyenes vagy domború oldalkialakításúak, egyenes vagy spirál alkotójúak lehetnek. A FORTU berendezések a tengely-és tárcsaszerű alkatrészek nagyoló és simító esztergálási műveleteinek végzésére alkalmasak.
Az adapterek hagyományos és NC esztergákra illeszthető kivitelűek, nagyságukat az alapgép paraméterei határozzák meg.

A FORSA berendezések az előmunkált poligon profilú befejező, köszörülési műveleteinek elvégzésére alkalmasak.
 


Ciklois profilok


Epicikloisok


Hipocikloisok

 

A sokszögmegmunkáló gépcsalád előnyei:

- forgás és alakos felületek megmunkálása egy felfogásban végezhető,

- az egyetemes eszterga vagy köszörűgépek alkalmazási területe jelentősen bővül,

- a meglévő hagyományos gép hajtása korszerűbbé tehető

- a sokszögmegmunkáló berendezések egyszerű felépítésűek, gyorsan és kényelmesen kezelhetőek,

- a szervo rendszerű sokszögképzés fél automatikus


A megmunkált sokszög profilok néhány jellegzetes alkalmazási példája:

- nyomatékátvivő tengely - agy kötések a retesz, borda, ék kiváltására

- formadekoros szerszámok

- faipari termékek
 

Csavart sokszög bútorelem